Ytringsfred

15.000,00 DKK

SOLGT

Ytringsfred

af Astrid Søe 2015

keramik, brosten

 

Ytringsfred  /Peace for freedom of speech

Ytringsfriheden er en grundlovsgiven ret. En nedarvet frihed vi færdes frit iblandt og som er så indfødt i vores kultur at vi ikke ænser den som noget særligt. Ikke før vi i et pludseligt nu bliver mindet om at verden vi omgiver os med, måske har andre former, kulturer, fornemmelser og frihedsformen end vore. Friheden er spinkel og smuk og går legende let igennem tilværelsen, til den opdager at ansvaret står uden for døren og banker på.

Må freden være friheden væbner og ansvaret dens gom. © Astrid Søe

 

Freedom of speech are n constitution given right . An inherited freedom we move freely among which is so native in our culture that we do not even notice it as something special. Not until we, in a sudden now, are reminded that the world around us , maybe have other forms , cultures , feelings and freedom shapes than ours. Freedom is fragile and beautiful. And freedom will allways find its true friend outside the dore. The friend is called responsibility.

May peace please find freedom again. © Astrid Søe

 

Frihed under ansvar

13.000,00 DKK

Frihed er en kulturgiven gave vi er opelsket i gennem flere tusind år. Grundloven har sikret vores ret til frihed, såvel som til ansvaret. Frihed er umulig at færdes med, uden at den tager ansvaret i hånden og vil den ikke det, bliver den taget på sengen, bundet og underlagt ansvar. Vi har voldsomt diskuteret friheden det sidste årti og splittet os i grupperinger, der enten forsager ansvaret eller overtyder det. Vi mangler et fælles sprog som folk i den splittelse mellem ret og pligt. Hvornår støder vores frihed? Hvornår bliver ansvarstageren for magtfuld? Og hvordan forstås den danske frihed uden for gadekæret.

 

skulptur keramik, sten

365 - Demokratiets rede

30.000,00 DKK

SOLGT

Skulptur - 365 blyanter, træ, papir

af Astrid søe 2015

 

365.  Demokratiets rede. / 365. The nest of the democracy

365 dage om året er ytringsfriheden på spil. Det er vores opgave at værne og den frihed og samtidig tage ansvar for vores ytringer. Denne skulptur er en hilsen til Charlie Hebdo. Den er lavet af 365 blyanter, som hver repræsenterer en dag i året og hverdagen frihed i menneskeheden. Hvad er vores liv uden frihed i tanke og streg? © Astrid Søe

 

365 days a year , free speech is at stake. It is our task to stand guard atound freedom , while taking responsibility for our utterances. This sculpture is a tribute to Charlie Hebdo . It is made of 365 pencils, each representing a day of the year and everyday freedom of mankind. What is our life without freedom of thought and hand ? © Astrid Søe

 

365. La couvée de la démocratie

365 jour de l’année la liberté d’expression est en jeu. Il est de notre devoir de défendre cette liberté et au même temps d’assumer la responsabilité de nos énoncés. Cette sculpture est un hommage à Charli Hebdo. Elle est faite de 365 crayons qui représentent chacun un jour de l’année et tous les jours en liberté pour l’humanité. Sans la liberté de penser, d’écrire et de dessiner, notre vie c’est quoi? © Astrid Søe

Rødgrød med fløde

2.000,00 DKK

SOLGT

Skulptur med udspring i danskhedsdebatten

Offentlighedsloven

5.000,00 DKK

SOLGT

skulptur

mørkelagt, med udspring i offentlighedsloven

keramik, glas, sten, træ, papir

Fremtidens ansvar

2.000,00 DKK

skulptur

jern, metal, keramik, træ, cement

Citizen-ship

SOLGT

Skulptur med udspring i flygtningsstrømmen over havet.

40x30 sten, papir

5.000

Grundtvig som bigshopper

5.000,00 DKK

SOLGT

Skulptur.

Dannelsen på tilbud

keramik, metal, sten

Medborgerskab

6.500,00 DKK

skulptur keramik, stan, papir

Treenighed

1.000,00 DKK

skulptur træ, beton

Skærmbrætsbillede

6.000,00 DKK

Installation/Maleri

akryl, lærred, træ, plast

150x120

Nærlæser

4.000,00 DKK

SOLGT

skulptur træ, keramik, papir

Udsyn

5.000,00 DKK 6.000,00

Skulptur træ, keramik

Forsynet

6.000,00 DKK

Forsynet skulptur keramik

Paragraffer

8.000,00 DKK

SOLGT

Skulptur keramik, sten

Grundlovsudspring

30.000,00 DKK

Ikke på lager

fontæne/springvand

cement, beton, plast, vand

indFØDSret & indFODSret

7.000,00 DKK

Skulptur med tanke i flygtningskrisens debat

cement, sten

Øjeblikkets frihed

2.000,00 DKK

skulptur cement, keramik, jern, træ

En vælgers bekendelser - vers på tryk

300,00 DKK

Lad os alle stemme.

 

Vi forsager undertrykkelse og alle dets gerninger og alt dets væsen.

 

Vi tror på samhørighed, den almægtige,

tillidens og frihedens skaber.

 

Vi tror på demokratiet,

og folkestyret, og stemmeretten,

som er undfanget ved grundloven,

født af oplysningssamfundet,

pint under skiftende regeringer,

overtrådt, mørkelagt og undtaget,

nedfaret til rigsretssager,

efter samråd opstanden fra de døde,

opfaret til lov,

udlevet i demokratiets, den almægtiges, tillidserklæring,

hvorfra folket skal komme at dømme liv og levnet.

 

Vi tror på de folkevalgte,

den sameksisterende, almindelige menneskeret,

det tillidsfulde samfund, forbrydelsernes afsonen,

politisk dannelse og det folkelige liv.

 

Basta. 

 

//Astrid Søe - En vælgers bekendelse

At tælle til DEMOKRA10

300,00 DKK

Vers på tryk

 

At tælle til to, at tælle til ti,

at tælle på dansk til et demokrati,

at fægte og finde et sted at stå fast,

med plads for os alle så ingen blir mast,

at tro man kan leve med andres ide,

at rette sin ryg og turde at se,

at vide engang var vi underlagt bud,

som stod i en bog, forfattet om Gud,

nu finder vi frihed i frihed på jord,

og prøver og smager på alle slags ord,

vi byder på loven og prøver på skrømt,

at blive det menneske som vi har drømt,

hvor svært kan det være at elske en ven,

hvis næsten er frihed går troen igen,

foruden en frygt som en dømmende magt,

stå fast og giv plads - ja, så er det sagt!

Hvad er folkeligt i grunden?

300,00 DKK

Nutidsvers over Grundtvigs digt "folkeligheden"

2 rammer med vers på tryk.

 

Hvad er folkeligt i grunden

Skrev den gamle Severin

Er det ord vi har i munden?

Er det dannelses doktrin?

 

Er et folk i grunden splittet

Mellem tro og lov og stat?

Hvad er rigt og hvad er fedtet?

Hvad er fælles, hvad privat?

 

Hvordan vælger man sin stemme

Ind i hver dags gøremål?

Vil man folkeånd fornemme

I lidt mudder under sål?

 

Er vi grænseløse ånder

Der bebuder verdensvid?

Er vi kasteløse nonner

I en kassetænketid?

 

Hvad er ånd og hvad er viden?

Hvad er tro og hvad er tant?

Er historien gennem tiden

Uforløst som fælles pant?

 

Kan vi dukke os bag hækken

Uden blusel uden kløgt?

Et et fælleskab en vækken?

Eller tvang som vi har søgt?

 

Er der frihed er der former

Der forklarer hånd og mund?

Er vi viklet ind i normer?

Hvem er god og hvem er ond?

 

Hvad er folk og hvad er livet?

Hvad er sagen samlet set?

Hvad har folkeånden givet?

Hvad har folket fælles ledt?

 

Kan en tågesnak forføre

Hvis den siges ofte nok?

Kan frimodigheden røre

Hvis vi stivner af et chok?

 

Er det kærlighed der råder?

Er det tro og håb og mod?

Er det omhu der skal sætte

Skellet mellem nu og rod?

 

Er der valg på alle hylder?

Hvad forpligter du og jeg?

Egoismens sorte bylder

Eksistensens strengeleg

 

Kan vi finde fred i næsten

Uden tvang om ret og vrang?

I forskellighed er læsten

Nodeskriv i folkesang

 

Se et menneske der venter

I en længsel efter os

Folkeånden alt indhenter

Uden vrede, fri af trods

 

Folkelig er den der tvivler

Spørger, tænker, undres på

Folkeånd hvor frihed hvivler

Mulighed til at forstå

 

Hvor er tonen hvor er talen

Til et folk og folkelighed?

I en vilje - fandengalme

Til en fælles kærlighed!

 

//Astrid Søe 2013

www.livsoplevelse.dk

#Hilsen til Grundtvig

Afslutningsdebatter - Vers på tryk

300,00 DKK

Vers på tryk

 

Der er afslutningsdebatter der kommer og går

Der er tanker, ideer og kam til dit hår,

Der er folk vi kan vælge og vrage iblandt 

Der er valgflæsk og løfter og holdning med kant 

Men ingen kan løfte et samfund og se

Hvor fremtid blir til

 

Der er gamle ord der taler om sorrig og glad

Der er stole så tomme hvor sjælene sad

Der er liv der er levet i storhed og fald

Der er statsmand på tinge og folkeligt valg

Men et er at vælges et andet at så

Et frø der kan nå

 

Der er tider fuld af dårskab og manglende mod

Der er dage hvor lykken er trådt under fod

Der er vidtstrakte drømme der bliver til skriv

Der er grundlov og gerning og blivende liv 

Som fodspor af såler er folkelivs ord

Et afsæt der gror 

 

//Astrid Søe 2014

Grundlovsdag er et sted at stå. Vers på tryk

300,00 DKK

Vers på tryk

 

Grundlovsdag er et sted at stå,

på skulder hos din næste,

Grundlovsdag er en dag at få,

på folkegrund det bedste.

Grundlovsdag er en vej mod tro,

på fundamenters fylde,

Grundlovsdag er at bygge bro,

og finde rette hylde.

Grundlovsdag er et mod i folk,

der vælger sammenfaldet,

Grundlovsdag er en fælles tolk,

for dem i mindretallet.

Grundlovsdag giver mødested,

i menigmand og kvinde,

Grundlovsdag er at være med

og friheden at finde.

 

Astrid Søe 2012 - Grundlovsdag

Godmorgen Grundlov - vers på tryk

300,00 DKK

Vers på tryk

 

Melodi: Carsten Johs. Mørch - melodi til: Godmorgen lille land

Tekst: Astrid Søe, 14. marts 2012

 

Godmorgen, tabu land!

Et land med tys, og var din mund,

hos kvinde og hos mand,

vi vågner til en tavshed,

med tanker dybt gemt væk,

bag hver et hegn, ligusterhæk.

 

Godmiddag, tag dit ord,

og giv det ærlighed og vid

så kærligheden gror

og sprænger det der deler,

du tøver før du tør

så har du lukket lykkens dør.

 

Goddag, og giv nu op!

Spring ud foruden mål og med

føl efter i din krop,

og tab fornuft og tanke;

vi vokser når vi tror,

vi bliver mødt i vores ord.

 

Godaften, stolte folk!

Et danmark hvor vi ytrer os

og friheden er tolk

et helt fanatisk frisind.

I hver en krinkelkrog

kender vi landets grundlovsbog.

 

Godnat, mit frie sind!

tag drømmen med i dagens håb

byd fremmede derind

og kys med åbne munde

en tone af mit land

en frihedsfabel af forstand

 

Sangen har jeg skrevet til vores smukke ønske om et Danmark af ytringsfrihed, frihed, lykke og fælleskab. Undervejs er der hentet tankebilleder fra Filosoffen Søren Kierkegaard og hans tro på det ord der giver mennesket grosted og sætter fri.

 

(((Melodien er skrevet til åbningen af storebæltsbroen. sangen hed: 'Godmorgen, lille land' blev Vindersangen i konkurrencen om en åbningssang. Poul Dissing fremførte sangen for dronningen og hele Danmark på åbningsdagen.)))

Skæbneskriv - foto og vers på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto og vers trykt på akrylplade 20x20

Med store ord om noget
der flytter eller farer vild
et skæbneskriv er sået
og vokser fortsat til
at holde på at fælles vid
er folkefrihed hid og did
ord skæbner hvad de nævner
og bliver dine evner
- før vi fik set os om

 

Håbsbrev - foto på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto på akrylplade 20x20

Et folk i et demokrati - foto og vers trykt på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto og vers trykt på akrylplade 20x20

Flydende fællesskab - foto på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto på akrylplade 20x20

Gribende ord - foto på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto trykt på akrylplade 20x20

Sameksistens - foto på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto på akrylplade 20x20

Skriften på havet - foto på akryl

500,00 DKK 1.000,00

Foto på akrylplade 20x20

Lønne Højskoles talerstol.

Lønne Højskole virkede mellem 1985-2007.

Talerstolen er lavet i 1989 og er relieffer over den nordiske mytologi. Talerstolen er tænkt som et hegn man taler over med naboen, i højskoleånden at man er lige og i øjenhøjde.

talerstolen er ca 350X120 og kræver en del i opsætning.

Pris er til samtale.

 

Læs mere her: MYTENS TALERSTOL

Genkomst - maleri

1.200,00 DKK

akryl maleri 20x20

Langfredag - Golgata

1.700,00 DKK

maleri akryl/tusch på lærred 30x30

HÅB - keramik

25,00 DKK

keramik ophæng

Tovholder

2.000,00 DKK

Skulptur, keramik, papir, sten

Foredrag 2020-2021

6.000,00 DKK

Foredrag ved Astrid Søe

Læs mere her: http://www.astridsoe.dk/foredrag

Bookes til 2020-21

6000,-

- samt transport efter statens takster